Zaken doe je Zoo

Zaken doe je Zoo

Zaken doe je Zoo

TRAININGEN

Manage de Dierentuin samen met jouw Collega’s

Zaken doe je Zoo

Kent u uw werknemers en/of medewerkers goed? Of denkt u ze misschien goed te kennen? Tijdens zaken doe je Zoo worden talenten en kwaliteiten belicht. Zaken doe je Zoo is een interactieve teamtraining waarin deelnemers op intelligente en humoristische wijze met elkaar aan de slag gaan en inzicht krijgen in elkaars mogelijkheden.

Interactieve Teamtraining

Deelnemers worden meegenomen in de metaforische zakenwereld van het dierentuinwezen. De groep wordt verdeeld in vertegenwoordigers van mediapartijen, dierentuinen of safariparken. Samen dienen ze alles op alles te zetten om hun doelen te bereiken.

Ontdek de ware aard van het beestje…

In een team gaan we met elkaar om tafel om afspraken te maken over het aanwinnen van dieren, de verkoop van televisierechten en de besteding van het marketingbudget. Veelbelovende samenwerkingsverbanden en vlijmscherpe onderhandelingen worden nauwlettend gevolgd door de aanwezige media…

Deelnemen aan zaken doe je Zoo

Voor wie is deze Teamtraining?

Zaken doe je Zoo neemt u mee naar de wonderlijke wereld van het dierenrijk en vraagt naast dierlijk instinct ook om een gezonde dosis zakelijk instinct. Zaken doe je Zoo is geschikt voor alle zakelijke groepen, van profit tot non-profit en van afdelingsniveau tot managementniveau. Het “driehoeks spelmodel” heeft zijn werking reeds in de praktijk bewezen!

Duur van de Training

Het programma duurt ongeveer 2,5 uur en is mogelijk als totaalprogramma, maar kan ook worden ingepast onderdeel van uw vergadering, werkoverleg of kick off event. Onze training is tevens beschikbaar in het Engels.

De Prijs is op aanvraag.

Alle informatie + tarieven in één bundel

Ontdek wat wij kunnen betekenen!

Masterplan

Masterplan

Masterplan

TRAINING

Projectmatig Werken

Training Masterplan

Bent je als team in staat om te werken onder tijdsdruk? En zijn jullie bekend met elkaars competenties? Het doel van deze training is om efficiënt en projectmatig te werk te gaan.

Maak de Tijdbom Onschadelijk

Om de tijdbom onschadelijk te maken en de missie te laten slagen is een strategische plan van essentieel belang. Maak gebruik van elkaars competenties. Want alleen samen lukt het je om binnen de tijd de tijdbom onschadelijk te maken. Wie heeft er een masterplan en lukt het als eerste de tijdbom onschadelijk te maken?

Waar bevindt de Tijdbom zich?

Om de locatie, de handleiding en de benodigde materialen in handen te krijgen, dient het team drie subopdrachten te voltooien. Training Masterplan duurt 4 uur.

De subopdrachten bestaan uit de volgende oefeningen:

Boobytrap Search

Accent op communicatie en afhankelijkheid van elkaar ervaren. Het speelveld bestaat uit een vierkant met 16 vakken. In deze vakken liggen de materialen die nodig zijn om het explosief uiteindelijk te ontmantelen. Vier deelnemers lopen geblinddoekt in het veld en krijgen aanwijzingen van teamleden aan de kant.

Zoom & Re-Zoom

Accent op duidelijk plan van aanpak en communicatie. Het team staat in een grote kring en iedereen heeft een eigen foto, die de anderen niet mogen zien. Het de bedoeling om de foto’s van groot naar klein te zetten. Achterop de foto’s staan woorden die aangeven waar de handleiding voor het ontmantelen zich bevindt. Alleen met een duidelijk plan van aanpak en goed communiceren zal deze opdracht slagen.

Competence Task

Accent op plan van aanpak maken en elkaar competenties gebruiken. Het team dient competentie-opdrachten te vervullen binnen de gestelde tijd. Hierbij is opsplitsen van de groep noodzakelijk, omdat niet alle taken met evenveel mensen gedaan hoeven te worden. Indeling van mensen op hun competenties is het sleutelwoord. Slaagt deze task, dan is de locatie van de bom bekend.

De opdrachten zijn:

Knowledge
Diverse interactieve kennisopdrachten. Variërend van sport tot kunst en van muziek tot geologie.

Skills
Diversiteit aan doe-opdrachten zoals Logologie, Communicatiemuur, Waterstof transport en Follow the leader, waarbij creativiteit, samenwerken, communicatie en leiderschap centraal staan.

Skills
Diversiteit aan doe-opdrachten zoals Logologie, Communicatiemuur, Waterstof transport en Follow the leader, waarbij creativiteit, samenwerken, communicatie en leiderschap centraal staan.

Attitude
Bijzondere doe-opdrachten zoals Amoebe race, Pamperladder en Constructieopdracht, waarbij out-of-the-box denken, vertrouwen in elkaar en samenwerking een must zijn.

Finalespel en ontmanteling van de bom

Wanneer de groep alle materialen en de locatie heeft bemachtigd, gaat het op zoek naar de bom. Is deze gevonden, dan begint het ontmantelen.

Door verschillende draden te (ont)koppelen en schroeven los te draaien, wordt langzaam duidelijk hoe de bom geopend kan worden. Krijgen ze de bom op tijd open dan treffen ze in het explosief een presentje aan!

Alle informatie + tarieven in één bundel

Ontdek wat wij kunnen betekenen!

Apenstreken

Apenstreken

Apenstreken

TRAINING

Apenstreken op de Werkvloer

Training Apenstreken

Waarom vertonen we bepaald gedrag? En waarom ontstaan problemen? Ons sociale oergedrag staat centraal en apen dienen als voorbeeld.

Apen kennen geen Schaamte

Apen hebben geen last van schaamte, rationele benaderingen, gewenste maatschappelijke normen en waarden of verhullende kleding. Apen zijn puur.

Thema’s en Lezingen

Tijdens deze training gaan we op zoek naar antwoorden op onze “apenstreken op de werkvloer”.

Een keuze kan worden gemaakt uit de volgende lezingen:

Apenstreken op de werkvloer

Een breed verhaal over de voordelen van sociaal oergedrag op de werkvloer, gedrag dat we ook bij apen kunnen waarnemen. Deze presentatie laat zien dat het gedrag wat wij allemaal vertonen niet gebaseerd is op weloverwogen aangeleerde principes, maar vanuit onze oerinstincten wordt gevoed.

Leidinggeven, de manager op de apenrots

Tijdens deze presentatie wordt er gekeken naar de vaardigheden die van belang zijn bij goed leiderschap, bij verschillende apensoorten en de mens. We laten zien dat het voor organisaties van cruciaal belang is dat formele en informele macht op dezelfde plaats komen. Om dit te bereiken heeft een manager keuzes. Een aantal daarvan wordt voor het voetlicht gebracht.

Samenwerken

Aan de hand van het sociale gedrag van apen en de wijze waarop zij tot samenwerken in staat zijn, wordt ons eigen gedrag onder de loep genomen. We worden uitgedaagd om ons in te leven hoe het zou zijn als we weer over de savanne moesten zwerven en ons dagelijks geconfronteerd zagen met leeuwen en hyena’s. Wat is de basis van goede samenwerking en welke gedragingen spelen hierin een cruciale rol?

Klantgerichtheid

De link tussen klantgerichtheid en biologie/sociaal gedrag is niet ver te zoeken: overleven in de natuur (zowel als individu als soort) betekent immers jezelf profileren en verkopen. Voor veel dieren is het van essentieel belang dat ze op de juiste manier bij anderen overkomen. Bij apen en andere dierensoorten gaat het in dit kader om twee hoofdzaken: de juiste indruk maken en verantwoordelijkheid nemen. Tijdens de presentatie wordt klantgerichtheid op deze twee hoofdzaken onder loep genomen. Er wordt gekeken naar welk effect ons gedrag heeft op anderen en op welke wijze dit kan bijdragen aan een betere klantgerichtheid.

Communicatie 1: gezien vanuit sociaal (oer)gedrag

Veel problemen en vragen in bedrijven hangen samen met (mis)communicatie. Belangen van werknemers en managers kunnen ertoe leiden dat bewuste miscommunicatie ontstaat. Aan de hand van het gedrag dat we bij apen zien worden deze problemen gekoppeld aan ons sociale oergedrag en kunnen deze in een ander kader worden
geplaatst.

Communicatie 2: gezien vanuit organisatie-gedrag

Niet alleen de overeenkomsten in ons gedrag met apen kunnen ons veel leren over communicatie, ook de verschillen zijn leerzaam. “Verarming” is een proces in de communicatie waarbij we slechts een gedeelte van of een vervormde boodschap vertellen. Het gaat hierbij over verbale versus non-verbale en bewuste versus onbewuste communicatie.

Miscommunicatie in organisaties.

Doel van deze presentatie(s) is om te laten zien dat problemen met betrekking tot communicatie niet alleen zijn op te lossen door het trainen van vaardigheden of door het maken van een goed informatiebulletin. Maar dat het te maken heeft met de keuzes van mensen, waarbij het in de éne presentatie gaat om de keuze voor het eigen belang en in de andere om de keuze van de wijze waarop we communiceren.

Veranderen vanuit een ander perspectief

In deze lezing gaan we kijken naar veranderingsprocessen vanuit biologisch perspectief, immers in de natuur is veranderen niets anders dan een overlevingsstrategie. Tijdens deze presentatie zal er worden ingaan op de ervaringen met veranderings- en fusieprocessen in dierentuinen. Roepen deze processen daar net zoveel weerstand op als op de werkvloer? Deze lezing is interactief.

Alle informatie + tarieven in één bundel

Ontdek wat wij kunnen betekenen!

Big Five Fotozoektocht

Big Five Fotozoektocht

Big Five Fotozoektocht

TEAMBUILDING

The Big Five Fotozoektocht

Spot de Big Five

Ga in teams op zoek naar de Big five en leg ze als eerste allemaal vast. Wie zorgt er voor originele foto’s en gaat de verschillende uitdagingen onderweg aan?

Van Quiz tot Puzzel

Tijdens de fotozoektocht wordt je kennis getest. Hoe goed ken jij de geluiden uit de dierenwereld? En weet jij welke vacht bij welk dier hoort? Ook vragen we je een puzzel op te lossen? Eens kijken of jij de stukjes op de juiste plek weet te plaatsen.

Route

De route van de fotozoektocht loopt van het Welkomstplein tot het Afrikadorp en weer terug. Het programma duurt 2 uur.

Alle informatie + tarieven in één bundel

Ontdek wat wij kunnen betekenen!