Apenstreken

TRAINING

Apenstreken op de Werkvloer

Training Apenstreken

Waarom vertonen we bepaald gedrag? En waarom ontstaan problemen? Ons sociale oergedrag staat centraal en apen dienen als voorbeeld.

Apen kennen geen Schaamte

Apen hebben geen last van schaamte, rationele benaderingen, gewenste maatschappelijke normen en waarden of verhullende kleding. Apen zijn puur.

Thema’s en Lezingen

Tijdens deze training gaan we op zoek naar antwoorden op onze “apenstreken op de werkvloer”.

Een keuze kan worden gemaakt uit de volgende lezingen:

Apenstreken op de werkvloer

Een breed verhaal over de voordelen van sociaal oergedrag op de werkvloer, gedrag dat we ook bij apen kunnen waarnemen. Deze presentatie laat zien dat het gedrag wat wij allemaal vertonen niet gebaseerd is op weloverwogen aangeleerde principes, maar vanuit onze oerinstincten wordt gevoed.

Leidinggeven, de manager op de apenrots

Tijdens deze presentatie wordt er gekeken naar de vaardigheden die van belang zijn bij goed leiderschap, bij verschillende apensoorten en de mens. We laten zien dat het voor organisaties van cruciaal belang is dat formele en informele macht op dezelfde plaats komen. Om dit te bereiken heeft een manager keuzes. Een aantal daarvan wordt voor het voetlicht gebracht.

Samenwerken

Aan de hand van het sociale gedrag van apen en de wijze waarop zij tot samenwerken in staat zijn, wordt ons eigen gedrag onder de loep genomen. We worden uitgedaagd om ons in te leven hoe het zou zijn als we weer over de savanne moesten zwerven en ons dagelijks geconfronteerd zagen met leeuwen en hyena’s. Wat is de basis van goede samenwerking en welke gedragingen spelen hierin een cruciale rol?

Klantgerichtheid

De link tussen klantgerichtheid en biologie/sociaal gedrag is niet ver te zoeken: overleven in de natuur (zowel als individu als soort) betekent immers jezelf profileren en verkopen. Voor veel dieren is het van essentieel belang dat ze op de juiste manier bij anderen overkomen. Bij apen en andere dierensoorten gaat het in dit kader om twee hoofdzaken: de juiste indruk maken en verantwoordelijkheid nemen. Tijdens de presentatie wordt klantgerichtheid op deze twee hoofdzaken onder loep genomen. Er wordt gekeken naar welk effect ons gedrag heeft op anderen en op welke wijze dit kan bijdragen aan een betere klantgerichtheid.

Communicatie 1: gezien vanuit sociaal (oer)gedrag

Veel problemen en vragen in bedrijven hangen samen met (mis)communicatie. Belangen van werknemers en managers kunnen ertoe leiden dat bewuste miscommunicatie ontstaat. Aan de hand van het gedrag dat we bij apen zien worden deze problemen gekoppeld aan ons sociale oergedrag en kunnen deze in een ander kader worden
geplaatst.

Communicatie 2: gezien vanuit organisatie-gedrag

Niet alleen de overeenkomsten in ons gedrag met apen kunnen ons veel leren over communicatie, ook de verschillen zijn leerzaam. “Verarming” is een proces in de communicatie waarbij we slechts een gedeelte van of een vervormde boodschap vertellen. Het gaat hierbij over verbale versus non-verbale en bewuste versus onbewuste communicatie.

Miscommunicatie in organisaties.

Doel van deze presentatie(s) is om te laten zien dat problemen met betrekking tot communicatie niet alleen zijn op te lossen door het trainen van vaardigheden of door het maken van een goed informatiebulletin. Maar dat het te maken heeft met de keuzes van mensen, waarbij het in de éne presentatie gaat om de keuze voor het eigen belang en in de andere om de keuze van de wijze waarop we communiceren.

Veranderen vanuit een ander perspectief

In deze lezing gaan we kijken naar veranderingsprocessen vanuit biologisch perspectief, immers in de natuur is veranderen niets anders dan een overlevingsstrategie. Tijdens deze presentatie zal er worden ingaan op de ervaringen met veranderings- en fusieprocessen in dierentuinen. Roepen deze processen daar net zoveel weerstand op als op de werkvloer? Deze lezing is interactief.

Alle informatie + tarieven in één bundel

Ontdek wat wij kunnen betekenen!